Условие задания:

4 Б.
У якіх выпадках адасоблены дапасаваныя азначэнні, а ў якіх — недапасаваныя?
 
Прыпарушаны першым густым снегам, бярлог быў зусім нябачны.
 
Дом, пакінуты гаспадарамі, выглядаў асабліва непрытульна і адзінока.
 
У кароткім кажуўку, са стрэльбай за плячыма, ён абыходзіць калгасны табун (Змітрок Бядуля).
 
Са стрэльбай у руках, выглядаў дзядзька Андрэй дастаткова грозна.
 
Узор для разважання: дапасаваныя азначэнні выражаюцца прыметнікамі, дзеепрыметнікамі, парадкавымі лічэбнікамі, некаторымі займеннікамі (змяняюцца, як прыметнікі), а недапасаваныя азначэнні — іншымі часцінамі мовы.