Условие задания:

6 Б.
 Запішы сказы, адасобіўшы (коскамі) ці не ўдакладняльныя члены сказа (прозвішча аўтара ўказваць не трэба).
 
Усіх нас і палкоўніка ў першую чаргу зацікавіла пісьмо да Хвядоса (П. Кавалёў).
 
 
На дрэвах на саміх іх галінках зіхацелі кроплі інею.
 
 
Недзе там за лесам гучаў грозны гул грымотаў.