Условие задания:

4 Б.
Ахарактарызуй прыдаткі, якія ўжываюцца ў наступных сказах, па ступені развітасці.
 
Каменка, мая родная вёска, мае старадаўнюю гісторыю.
 
Рым, сталіца Італіі, вядомы на ўвесь свет.
 
Хацелася зайсці да Ірыны Паўлаўны, доктара.
 
Зноў верасень запаслівы грыбнік шчыруе па імшыстых баравінах (А. Грачанікаў).
 
Узор для разважання: развітым называецца прыдатак, які складаецца з некалькіх слоў (галоўнага і залежнага ці залежных). Напрыклад, Шыпшына, ці дзікая ружа, многім падабаецца. Прыдатак з аднаго слова называецца неразвітым.