Условие задания:

6 Б.
Запішы сказы, выдзеліўшы коскамі ці не параўнальныя звароты са злучнікам як (прозвішча аўтара ўказваць не трэба).
 
Як чорны парасон вісела цемра над зямлёй (М. Калачынскі).
 
 
Шлю я сонцу прывітанне як заўсёды як калісьці (Т. Хведаровіч).
 
 
Вясёлы гром нібы грукат калёс пакаціўся па небе (Я. Брыль).