Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы, якія з дадзеных характарыстык суадносяцца з такім тыпам маўлення, як апісанне.
 
Раскрыццё таго, што адбылося з прадметам да яго апісання
 
Характарыстыка прадметаў
 
Выяўленне логікі ўчынкаў, якія здзяйсняюць асобы