Условие задания:

1,5 Б.
Укажы, якія азначэнні з’яўляюцца заўсёды аднароднымі.
 
Мастацкія азначэнні, эпітэты
 
Характарызуюць прадмет па адной прымеце
 
Адносяцца да розных слоў, але адказваюць на адно пытанне