Условие задания:

6 Б.
Як злучнік спалучае аднародныя члены сказа?
 
Лавіў наш дзядзька нератамі, і венцярамі, і сачкамі (Якуб Колас).
 
Сосны і вязы, дубы і асіны вокала возера вартай пасталі (Янка Купала).
 
Чырвань то набракала крывёю, то рабілася цьмянай… (М.Лынькоў).