Условие задания:

4 Б.
Вызначы, якія аднародныя члены можна выдзеліць у наступных сказах.
 
Шмат якія птушкі гняздзяцца ў полі альбо ў лесе (В.Вольскі).
 
…Яна столькі ведала казак, песень, небыліц… (У.Рубанаў).
 
Глухая, мёртвая цішыня ляжала над полем (Б.Сачанка).
 
Свечкі разлівалі мяккае, спакойнае святло (І.Навуменка).