Условие задания:

1,5 Б.
Высветлі, ці могуць пералічаныя ніжэй злучнікі ўжывацца пры аднародных членах сказа.
 
Каб
 
Што
 
Як