Условие задания:

2 Б.
Раскрый дужкі, ставячы дзеепрыметнікі ў адпаведнай форме. Вызнач род, лік, склон дзеепрыметнікаў.
 
У (пасвятлелы) вачах Ахрэма можна было прачытаць бацькоўскі гонар за сына.