Условие задания:

6 Б.
 Запішы сказы, адасобіўшы (коскамі) ці не ўдакладняльныя члены сказа (прозвішча аўтара ўказваць не трэба).
 
Тут за рэчкай адразу пачыналася поле (Кузьма Чорны).
 
 
Усюды асабліва пад елкамі была ігліца.
 
 
Тут на полі было мокра і гразка.