Условие задания:

4 Б.
Вызначы сказы, у якіх ужыты  ўдакладняльныя азначэнні.
 
З яснага, без адзінай хмурынкі, глыбокага неба россыпам зорак свяціў поўны месячык (І. Шамякін).
 
Крыху далей стаяла невялікая вёсачка.
 
Віктар збаяўся шырокай, ледзь не на ўсё неба, хмары.
 
Шырокія дрэвы растуць у нашай пушчы.
 
Узор для разважання: азначэнні, які звужаюць, абмяжоўваюць значэнне іншага азначэння, называюцца ўдакладняльнымі. Напрыклад, Вузенькі (азначэнне, якое ўдакладняецца), сантыметраў на пяць (удакладняльнае азначэнне), паясок вісеў на спінцы стула.