Условие задания:

4 Б.
Вызначы сказы, у якіх ужыты  ўдакладняльныя дапаўненні.
 
Я люблю маляваць прыроду, асабліва дрэвы.
 
Усе птушкі, і нават непаседлівыя крыклівыя вераб’і, схаваліся ад навальніцы (Я.Маўр).
 
У гараджан асаблівая любоў да ўрбаністычных краявідаў.
 
Дарослыя, у тым ліку бацька і маці, пайшлі на кірмаш.
 
Узор для разважання: дапаўненні, які звужаюць, абмяжоўваюць значэнне іншага дапаўнення, называюцца ўдакладняльнымі. Напрыклад, Усіх (дапаўненне, якое ўдакладняецца), у тым ліку і яго (удакладняльнае дапаўненне), паклікалі ў актавую залу.