Условие задания:

1 Б.
Какую гипотезу возникновения планет предложил Джеймс Хопвуд Джинс?
 
Гипотеза Джинса.png