Book

 

Трафімава Г. У., Трафімаў С. А.. Чалавек і свет. 1 клас

Вучэбны дапаможнік для 1 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Дапаможнік выпушчаны Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by

Book

 

Трафимова Г. В., Трафимов С. А.. Человек и мир. 1 класс

Учебное пособие для 1 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Пособие выпущено Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by