Book

 

Данілаў А. М., Палейка А. А., Кушнер Н. В., Бернат І. П., Бязнюк Д. К., Бялоў А. А., Грачнёва Я. Ф., Кабяк А. В., Мармашова С. П., Мажэйка М. А., Старавойтава Л. У., Чарчэнка Н. У.. Грамадазнаўства. 10 клас

Вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню). Дапаможнік выпушчаны выдавецтвам «Адукацыя і выхаванне».

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by

Book

 

Данилов А. Н., Полейко Е. А., Кушнер Н. В., Бернат И. П., Безнюк Д. К., Белов А. А., Гречнёва Е. Ф., Кобяк О. В. Мармашова С. П., Можейко М. А., Старовойтова Л. В., Черченко Н. В.. Обществоведение. 10 класс

Учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения (с электронным приложением для повышенного уровня). Пособие выпущено издательством «Адукацыя і выхаванне».

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by