Book

 

Юрчанка Н. А., Журба А. Ф.. Працоўнае навучанне. 4 клас

Вучэбны дапаможнік для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Дапаможнік выпушчаны Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by

Book

 

Журба А. Ф., Юрченко Н. А.. Трудовое обучение. 4 класс

Учебник для 4 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Пособие выпущено Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by