Book

 

Брылеўскі М. М., Клімовіч А. У.. Геаграфія. Геаграфія Беларусі. 9 клас

Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Дапаможнік выпушчаны выдавецтвам «Адукацыя і выхаванне».

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by

Book

 

Брилевский М. Н., Климович А. В.. География. География Беларуси. 9 класс

Учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Пособие выпущено издательством «Адукацыя i выхаванне».

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by