Book

 

Данілаў А. М., Палейка А. А., Кушнер Н. В., Бернат І. П., Бялоў А. А., Кізіма С. А., Кляцкова І. М., Лягчылін А. А., Саладуха А. С., Рубанаў А. У.. Грамадазнаўства. 9 клас

Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Дапаможнік выпушчаны выдавецтвам «Адукацыя і выхаванне».

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by

Book

 

Данилов А. Н., Полейко Е. А., Кушнер Н. В., Бернат И. П., Белов А. А., Казима С. А., Клецкова И. М., Легчилин А. А., Солодухо А. С., Рубанов А. В.. Обществоведение. 9 класс

Учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. Пособие выпущено издательством «Адукацыя і выхаванне».

Информация взята с сайта
www.uchebniki.by