Условие задания:

1 Б.
Определите, верно ли равенство:
 
(cn)2 \(=\) c2cn+n2.