Условие задания:

5 Б.
Разложи на множители:
42am+22mu12au77m2.
 
Ответ: (7miiu)(iaii).