Теория:

Дыялект — мясцовая разнавіднасць мовы, г.зн. сукупнасць спецыфічных для дадзенай тэрыторыі маўленчых сродкаў (лексічных, фанетычных, граматычных).
На тэрыторыі сучаснай Беларусі выдзяляюць некалькі дыялектаў:  паўночна-ўсходні, паўднёва-заходні, сярэднебеларускія гаворкі (гаворка — гэта тэрытарыяльная разнавіднасць дыялекту).
Некаторыя асаблівасці дыялектаў адлюстраваны ў наступнай табліцы.
 
 Лексічныя асаблівасціФанетычныя асаблівасціГраматычныя асаблівасці
Паўночна-ўсходнігаблянуць — ударыць вельмі моцна і рэзка,
гупаць — глуха кашляць,
беразак — бярозавы лес (на Магілёўшчыне)
наяўнасць гукаў [р] і [р’]: рука, ріба, бярёзаканчаткі прыметнікаў мужчынскага роду -ый/-ій (смелый, цёплый, летній)
Паўднёва-заходнізакасаваць — закрэсліць,
каркадзедак — падлетак, што не расце; ліліпут (на Брэстчыне)
заўсёды цвёрды гук [р]: рука, рыба, бярозанаяўнасць канчатка -му ў дзеясловах будучага часу: пісацьму, рабіцьму, касіцьму
Сярэднебеларускія гаворкігойсаць — бегаць,
пташка — птушка,
нажэнкі — нажніцы (на Гродзеншчыне)                   
вымаўленне [о] замест [а] перад ў: проўда, казоў                                  адсутнасць [ц’] у дзеясловах цяперашняга часу: ходзя, робя, гавора                              
Літаратурная мова — унармаваная разнавіднасць мовы, г. зн. адпаведная законам і правілам (нормам).
Літаратурная мова:
1) абслугоўвае ўсе сферы жыццядзейнасці людзей;
2) мае вусную і пісьмовую формы бытавання;
3) выкарыстоўваецца ўсімі носьбітамі маўлення.
 
Дыялектная мова:
1) ужываецца ў побытавых зносінах;
2) мае толькі вусную форму бытавання;
3) выкарыстоўваецца абмежаванай  колькасцю людзей.
 
Літаратурная мова ўзбагачаецца за кошт дыялектнай, паколькі многія словы з народных гаворак (асабліва сярэднебеларускіх) з часам сталі агульнавядомымі і прызнанымі.