Условие задания:

1,5 Б.
Запішы тэрміны, да якіх прыведзены наступныя азначэнні.
 
у некаторых спалучэннях: краіна, дзяржава.
 
лексіка — словы, што пры перакладзе не маюць адпаведнікаў, паколькі ў іншых нацыях шырока не адзначаліся з’явы і факты, адлюстраваныя ў дадзеных лексічных адзінках.
 
Сукупнасць спецыфічных для дадзенай тэрыторыі маўленчых сродкаў (лексічных, фанетычных, граматычных) — гэта .