Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы падставы, якія дазваляюць сцвярджаць, што лічэбнік з'яўляецца самастойнай часцінай мовы.
 
Мае катэгарыяльнае значэнне (абазначае колькасць або парадак пры лічэнні)
 
Выконвае пэўную сінтаксічную ролю
 
Мае такія граматычныя прыметы, як род, лік, склон