Условие задания:

1,5 Б.
Якія словы прапушчаны ў наступных сказах? Запішы іх з адпаведнай літары.
 
Дробавыя лічэбнікі абазначаюць дробавыя, … лікі.
 
 
Дробавыя лічэбнікі адносяцца да… лічэбнікаў.
 
 
— частка дробавага лічэбніка, якая нагадвае парадкавы лічэбнік.