Теория:

Парадкавыя лічэбнікі ўтвараюцца ад колькасных лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлыя лікі. Калі парадкавы лічэбнік утвораны ад састаўнога колькаснага, то ён пішацца ў некалькі слоў (сто восемдзесят сёмы), калі ад складанага — разам (пяцідзясяты).
 
Калі часткай парадкавага лічэбніка з’яўляецца лічба, то яна разам з канчаткам пішацца праз злучок: 5–ы, 123–ы, 409–ы.
 
Простыя і складаныя парадкавыя лічэбнікі змяняюцца па склонах, як і прыметнікі.
  
Н. склонпершышасцідзясяты
Р. склонпершагашасцідзясятага
Д. склонпершамушасцідзясятаму
В. склоняк Н. або Р.як Н. або Р.
Т. склонпершымшасцідзясятым
М. склон(аб) першым(аб) шасцідзясятым
 
У састаўных парадкавых лічэбніках пры скланенні змяняецца толькі апошняе слова. Супадзенне склонавых канчаткаў прыметнікаў і парадкавых лічэбнікаў залежыць ад характару асновы (на мяккі, цвёрды, зацвярдзелы, на г, к, х), ад націску (на аснове ці канчатку), а таксама ад роду і ліку абодвух слоў.
 
Н. склонсто трыццаць сёмы
Р. склонсто трыццаць сёмага
Д. склонсто трыццаць сёмаму
В. склоняк Н. або Р.
Т. склонсто трыццаць сёмым
М. склон(аб) сто трыццаць сёмым
 
Калі парадкавыя лічэбнікі ўжываюцца пры адушаўлёных назоўніках, то іх формы роднага і вінавальнага склонаў супадаюць, калі пры неадушаўлёных — супадаюць формы вінавальнага і назоўнага склонаў.