Условие задания:

1,5 Б.
Суаднясі асаблівасці з пэўным лексіка–граматычным разрадам лічэбніка.
 
Усе лічэбнікі могуць мець формы адзіночнага і множнага ліку
 
Толькі асобныя лічэбнікі маюць род
 
У назоўным склоне маюць канчатак –ы