Теория:

Лік — граматычная катэгорыя, якая выражае здольнасць назоўнікаў абазначаць адзін або некалькі прадметаў.
У сучаснай беларускай мове выдзяляюцца адзіночны і множны лік.

Назоўнікі адзіночнага ліку абазначаюць адзін прадмет (сквер, вёска, мараль) або сукупнасць аднародных прадметаў як адно цэлае (смецце, насенне, шалупінне).
 
Назоўнікі множнага ліку абазначаюць некалькі прадметаў (дом — дамы, неба — нябёсы, чалавек — людзі) і звычайна ўтвараюцца ад асноў адзіночнага ліку пры дапамозе канчаткаў –ы (–і), зрэдку — канчатка –е (мінчанін — мінчане,  грамадзянін — грамадзяне).

Найбольшая частка назоўнікаў у беларускай мове мае два лікі — адзіночны і множны: кветка — кветкі, дождж — дажджы, цёплае паліто — цёплыя паліто, прыгожы фламінга —прыгожыя фламінга).
 
Аднак некаторыя словы ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку (яны называюцца адзіночналікавыя):

1) большая частка ўласных назоўнікаў (імён, назваў гарадоў, рэчак і г.д.) — Уладзімір Караткевіч, Васіль Зуёнак, Свіцязь;

2) зборныя назоўнікі (праменне, каменне);

3) рэчыўныя назоўнікі (смятана, малако, мяса);

4) абстрактныя назвы (шанцаванне, сумленне, адказнасць);

5) назвы сістэм кіравання, дзяржаўных фармацый, мастацкіх накірункаў (сацыялізм, дэспатызм, дадаізм, класіцызм);

6) назвы напрамкаў свету (поўдзень, усход) і інш.
 
Множналікавыя назоўнікі заўсёды ўжываюцца ў множным ліку:
 
1) назвы прадметаў, якія складаюцца з некалькіх аднолькавых частак (нажніцы, сані, джынсы, плаўкі, акуляры);

2) некаторыя рэчыўныя назоўнікі (духі, апілкі, дрожджы, кансервы);

3) назвы гульняў (шахматы, шашкі, жмуркі, фанты, хованкі);

4) народныя звычаі, абрады (заручыны, дакопкі, адведкі, дажынкі);

5) прыродныя з’явы (замаразкі, прыцемкі);

6) геаграфічныя назвы (Баранавічы, Філіпіны, Смілавічы) і інш.