Условие задания:

1,5 Б.
Згодна з якімі прыметамі словы падзяляюцца на часціны мовы? Ацані варыянт адказу словамі "так" або "не" (з вялікай літары).
 
2, 3, 4
 
 
1.Катэгарыяльнае значэнне

2.Асаблівасці спалучэння ў сказах і тэкстах

3.Сінтаксічная роля ў сказе

4.Марфалагічныя прыметы (род, лік, склон, скланенне, час і інш.)