Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы, якія з дадзеных характарыстык суадносяцца з такім відам пісьмовай работы, як падрабязны пераказ.
 
Поўная адпаведнасць арыгіналу
 
Захаванне сюжэтнай лініі
 
Пропуск такой часткі тэксту, як уступ