Условие задания:

1,5 Б.
Запішы да кожнага азначэння паняцце, якое ім характарызуецца.
 
 — галоўны член сказа, што абазначае дзеянне, якое ажыццяўляе прадмет.
 
адзін з галоўных членаў сказа, які абазначае тое, што гаворыцца пра ўтваральніка дзеяння.
 
Знак прыпынку, які ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам — назоўнікамі ў назоўным склоне, — гэта .