Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы тыя сцвярджэнні, якія раскрываюць паняцце роду назоўнікаў. Адказ аформі пры дапамозе слоў "так" або "не" пасля кожнага сцвярджэння.
 
Граматычная катэгорыя, якая вызначаецца пэўнымі склонавымі канчаткамі і асаблівасцямі спалучэння з іншымі словамі.
  
 
Граматычная катэгорыя, якая характарызуецца адметнымі склонавымі канчаткамі, а таксама асаблівасцямі спалучэння з іншымі словамі.
 
 
Асаблівасць назоўніка як часціны мовы, звязаная з магчымасцю абазначаць асоб мужчынскага і жаночага полу .