Теория:

Нескланяльныя назоўнікі абазначаюць словы, якія не маюць склонавых канчаткаў.
Да нескланяльных назоўнікаў адносяцца:назвы неадушаўлёных прадметаў іншамоўнага паходжання на галосны (кальрабі, івасі, метро);
  • складанаскарочаныя словы, утвораныя з пачатковых літар (ВНУ, БДУ);
  • прозвішчы на зычны, калі належаць асобам жаночага полу (Пятровіч, Кавалевіч, Бярынчык);
  • прозвішчы на –ко (Гайко, Майко, Зянько);
  • уласныя назоўнікі іншамоўнага паходжання на галосны (Тбілісі, Гётэ, Баку).
Хоць нескланяльныя назоўнікі ва ўсіх склонах маюць аднолькавую форму (без канчатка), але іх склон вызначаецца па склоне залежнага ад іх слова.
Ён з задавальненнем іграў на старым піяніна (месны склон).
Я люблю гэта кафэ (вінавальны склон).