Теория

Задания

1. Якія асновы назоўнікаў існуюць?

Сложность: лёгкое

1,5
2. Закончы выказванні

Сложность: лёгкое

1,5
3. Якія скланенні назоўнікаў выдзяляюцца навукоўцамі?

Сложность: лёгкое

1,5
4. Якія сцвярджэнні характарызуюць скланенне як граматычную асаблівасць назоўнікаў?

Сложность: лёгкое

1,5
5. Якія асновы назоўнікаў?

Сложность: среднее

4
6. Запішы тую форму назоўніка, у якой вызначаецца яго скланенне

Сложность: среднее

4
7. Да якога скланення адносяцца назоўнікі?

Сложность: среднее

4
8. Размяжуй назоўнікі жаночага роду па скланеннях

Сложность: среднее

4
9. Якія групы назоўнікаў у родным склоне ўжываюцца з канчаткамі –а (-я)?

Сложность: среднее

4
10. Якую форму маюць назоўнікі першага скланення ў давальным склоне?

Сложность: сложное

6
11. Якія канчаткі маюць назоўнікі першага скланення ў месным склоне?

Сложность: сложное

6
12. З якімі канчаткамі ўжываюцца назоўнікі другога скланення ў родным склоне?

Сложность: сложное

6
13. Які канчатак мае кожны назоўнік другога скланення ў месным склоне?

Сложность: сложное

6
14. Якія канчаткі ўжываюцца ў назоўніках трэцяга скланення ў давальным склоне?

Сложность: сложное

6
15. Запішы назоўнікі трэцяга скланення ў творным склоне

Сложность: сложное

6

Тесты

1. Трэніроўка Скланенне назоўнікаў

Сложность: среднее

15

Материалы для учителей