Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Асновы назоўнікаў і як іх вызначаць Тэарэтычны матэрыял аб асновах назоўнікаў.
2. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў першага скланення Тэарэтычны матэрыял аб асаблівасцях правапісу канчаткаў назоўнікаў першага скланення.
3. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў другога скланення Тэарэтычны матэрыял аб асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў другога скланення.
4. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў трэцяга скланення Тэарэтычны матэрыял аб асаблівасцях правапісу канчаткаў назоўнікаў трэцяга скланення.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Якія асновы назоўнікаў існуюць? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія асновы назоўнікаў існуюць.
2. Закончы выказванні 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Закончыць выказванні.
3. Якія скланенні назоўнікаў выдзяляюцца навукоўцамі? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія скланенні назоўнікаў выдзяляюцца навукоўцамі.
4. Якія сцвярджэнні характарызуюць скланенне як граматычную асаблівасць назоўнікаў? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія сцвярджэнні характарызуюць скланенне як граматычную асаблівасць назоўнікаў.
5. Якія асновы назоўнікаў? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць асновы назоўнікаў.
6. Запішы тую форму назоўніка, у якой вызначаецца яго скланенне 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Запісаць тую форму назоўніка, у якой вызначаецца яго скланенне.
7. Да якога скланення адносяцца назоўнікі? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, да якога скланення адносяцца назоўнікі.
8. Размяжуй назоўнікі жаночага роду па скланеннях 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Размежаваць назоўнікі жаночага роду па скланеннях.
9. Якія групы назоўнікаў у родным склоне ўжываюцца з канчаткамі –а (-я)? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Суаднесці тэматычныя групы назоўнікаў з іх прыкладамі.
10. Якую форму маюць назоўнікі першага скланення ў давальным склоне? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць форму давальнага склону назоўнікаў першага скланення.
11. Якія канчаткі маюць назоўнікі першага скланення ў месным склоне? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць форму меснага склону назоўнікаў першага скланення.
12. З якімі канчаткамі ўжываюцца назоўнікі другога скланення ў родным склоне? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць форму роднага склону адзіночнага ліку назоўнікаў.
13. Які канчатак мае кожны назоўнік другога скланення ў месным склоне? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць форму меснага склону адзіночнага ліку назоўнікаў.
14. Якія канчаткі ўжываюцца ў назоўніках трэцяга скланення ў давальным склоне? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць назоўнікі трэцяга скланення ў давальным склоне.
15. Запішы назоўнікі трэцяга скланення ў творным склоне 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць назоўнікі трэцяга скланення ў творным склоне.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Скланенне назоўнікаў 00:03:00 среднее 15 Б. Неабходна выканаць заданні 1-2 узроўняў складанасці на трэніроўку.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Скланенне назоўнікаў 00:06:00 среднее 31,5 Б. Неабходна выканаць заданні 3-4 узроўняў складанасці ў якасці дамашняй работы.
2. Праверачная работа Скланенне назоўнікаў 00:10:00 сложное 54 Б. Неабходна выканаць заданні 1-4 узроўняў складанасці ў якасці праверачнай работы.