Условие задания:

1,5 Б.
Дапоўні выказванні патрэбнымі словамі. Адказы запісвай з малой літары ў той форме, у якой павінны ўжывацца прапушчаныя словы.
 
Назоўнікі жаночага роду трэцяга скланення маюць _________ канчатак.
 
 
Назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам адносяцца да _______ скланення.
 
 
Назоўнікі жаночага роду з матэрыяльна выражаным канчаткам адносяцца да _______ скланення.