Теория:

Назоўнікі першага скланення выяўляюць асаблівасці формазмянення ў давальным і месным склонах.
 

склон

асновы

на мяккі

на цвёрды

на зацвярдзелы

 (ж, ш, дж, ч, р,

ц – не з т)

на г, к, х

Давальны

зямл–і

вол–і

хвал–і

сцян–е

краін–е

страл–е

сястр–ы

пушч–ы

удач–ы

трывоз–е

страс–е

гутарц–ы і руц–э

Месны

аб зямл–і

аб вол–і

аб хвал–і

аб сцян–ы

аб краін–ы

аб страл–ы

аб сястр–ы

аб пушч–ы

аб удач–ы

аб трывоз–е

страс–е

гутарц–ы і руц–э

 
Такім чынам, канчаткі назоўнікаў першага скланення ў давальным і месным склонах аднолькавыя і залежаць ад характару аснову: на мяккі — канчатак –і; на цвёрды — канчатак –е; на зацвярдзелы — канчатак –ы; на г, к, х — канчаткі –е , –ы, –э.
 
Трэба мець на ўвазе, што канчаткі назоўнікаў на г, к, х залежаць не толькі ад характару асновы, але і націску: пад націскам словы на –к ужываюцца з канчаткам –э, а не пад націскам — з канчаткам –ы:  пралка — пралцы, сеялка — сеялцы, але шчака — шчацэ, дачка — дачцэ.
 
У назоўніках  на г, к, х  у давальным і месным склонах адбываюцца чаргаванні г//з, х//с,  к//ц.
 

склон

асновы

на мяккі

на цвёрды

на зацвярдзелы

 (ж, ш, дж, ч, р,

ц – не з т)

на г, к, х

Творны

зямл–ёй (–ёю)

вол–яй (–яю)

сцян–ой (–ою)

краін–ай (–аю)

сястр–ой (–ою)

пушч–ай (–аю)

трывог–ай (–аю) страх–ой (–ою)

 
У творным склоне пад націскам ужываюцца канчаткі –ой(–ою), –ёй(–ёю), а не пад націскам — канчаткі –ай(–аю), –яй (–яю). Пры гэтым дапускаюцца варыянтныя канчаткі.