Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы тыя скланенні, якія існуюць у беларускай мове і звязаны з пералічанымі ніжэй характарыстыкамі назоўнікаў. Адказ аформі з дапамогай слоў "так" або "не" (з малой літары).
 
Назоўнікі ніякага роду з канчаткам –ё (другое скланенне)
 
 
Назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам (другое скланенне)
 
 
Назоўнікі жаночага роду на –а (першае скланенне)