Условие задания:

4 Б.
Вызначы, да якога скланення належаць наступныя назоўнікі жаночага роду. Адказ запішы ў выглядзе ланцужка слоў адпаведна парадку іх размяшчэння ў заданні (з малой літары праз прабел).
 
Першае спражэнне —  

Трэцяе спражэнне — 
 
Нарач, пара, зямля, сустрэча, радзіма, ртуць, цыбуля, моладзь
 
Узор для разважання: да назоўнікаў першага спражэння адносяцца назоўнікі жаночага роду з канчаткамі –а (-я), да трэцяга — з нулявым канчаткам.