Теория

Задания

1. Вызначы спосабы ўтварэння назоўнікаў

Сложность: лёгкое

1,5
2. Што паслужыла “будаўнічым матэрыялам” для складаных назоўнікаў?

Сложность: лёгкое

1,5
3. Якія назоўнікі будуць мець мяккі знак перад суфіксам –к–?

Сложность: лёгкое

1,5
4. Вызначы спосаб утварэння назоўнікаў

Сложность: среднее

4
5. Размяжуй словы і формы слоў

Сложность: среднее

4
6. Вызначы назоўнікі з адценнем значэння памяншальнасці

Сложность: среднее

4
7. Ці правільна названы спосабы ўтварэння назоўнікаў?

Сложность: среднее

4
8. Якія назоўнікі ўтварыліся ад назоўнікаў, а якія — ад прыметнікаў і дзеясловаў?

Сложность: среднее

4
9. Якія назоўнікі ўтвораны пры дапамозе нулявога суфікса?

Сложность: сложное

6
10. Якія назоўнікі ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам?

Сложность: сложное

6
11. Выпраў памылкі ў напісанні складаных назоўнікаў

Сложность: сложное

6
12. Утвары складаныя назоўнікі

Сложность: сложное

6
13. Утвары абрэвіятуры

Сложность: сложное

6
14. Запішы словы правільна

Сложность: сложное

6

Тесты

Материалы для учителей