Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Словаўтварэнне назоўнікаў Тэарэтычны матэрыял аб спосабах утварэння назоўнікаў.
2. Правапіс некаторых суфіксаў назоўнікаў Тэарэтычны матэрыял аб правілах напісання некаторых суфіксаў назоўнікаў.
3. Правапіс складаных назоўнікаў Тэарэтычны матэрыял аб правілах напісання складаных назоўнікаў.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Вызначы спосабы ўтварэння назоўнікаў 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць спосабы ўтварэння назоўнікаў.
2. Што паслужыла “будаўнічым матэрыялам” для складаных назоўнікаў? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначы, што прыняло ўдзел ва ўтварэнні складаных назоўнікаў — асобныя словы, часткі слоў ці пэўныя літары са слоў?
3. Якія назоўнікі будуць мець мяккі знак перад суфіксам –к–? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Выявіць назоўнікі, якія будуць мець мяккі знак перад суфіксам –к–.
4. Вызначы спосаб утварэння назоўнікаў 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць спосаб утварэння назоўнікаў.
5. Размяжуй словы і формы слоў 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Размежаваць словы і формы слоў.
6. Вызначы назоўнікі з адценнем значэння памяншальнасці 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць назоўнікі з адценнем значэння памяншальнасці.
7. Ці правільна названы спосабы ўтварэння назоўнікаў? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, ці правільна названы спосабы ўтварэння назоўнікаў.
8. Якія назоўнікі ўтварыліся ад назоўнікаў, а якія — ад прыметнікаў і дзеясловаў? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, якія назоўнікі ўтварыліся ад назоўнікаў, а якія — ад прыметнікаў і дзеясловаў.
9. Якія назоўнікі ўтвораны пры дапамозе нулявога суфікса? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць, якія назоўнікі ўтвораны пры дапамозе нулявога суфікса.
10. Якія назоўнікі ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Выпісаць з пераліку назоўнікі, якія ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам.
11. Выпраў памылкі ў напісанні складаных назоўнікаў 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Выправіць памылкі ў напісанні складаных назоўнікаў.
12. Утвары складаныя назоўнікі 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Утварыць складаныя назоўнікі.
13. Утвары абрэвіятуры 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Утварыць абрэвіятуры.
14. Запішы словы правільна 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Запісаць словы правільна.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Словаўтварэнне і правапіс назоўнікаў 00:03:00 среднее 17,5 Б. Неабходна выканаць заданні 1-2 узроўняў складанасці на трэніроўку.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Словаўтварэнне і правапіс назоўнікаў 00:06:00 среднее 25,5 Б. Неабходна выканаць заданні 3-4 узроўняў складанасці ў якасці дамашняй работы.
2. Праверачная работа Словаўтварэнне і правапіс назоўнікаў 00:12:00 сложное 47 Б. Неабходна выканаць заданні 1-4 узроўняў складанасці ў якасці праверачнай работы.