Условие задания:

1,5 Б.
Выяві назоўнікі, якія будуць мець мяккі знак перад суфіксам –к–.
 
Яблыня
 
Чарэшня
 
 
Струмень