Теория:

Пішуцца разам

Пішуцца праз злучок

Назоўнікі, утвораныя з некалькіх слоў, адно з якіх — галоўнае, а другое — залежнае:

 

жыццяздольнасць, землятрус, землекапалка

Калі слова ўтворана з некалькіх назоўнікаў без злучальнай галоснай:

 

вагонрэстаран, школаінтэрнат, плашчпалатка

Назоўнікі з першай часткай авія–, мікра–, аэра–, полі–, бія–, агра–, мікра–, стэрэа–, электра–, грос–, неа–, макра– і іншымі:

 

мікрааўтобус, велапрабег, матацыкл, авіяканструктар, паліграфія, аэраклуб

Назоўнікі з першай часткай экс–, віцэ–, лейб–, штаб–, штабс–, унтэр–, контр–, прэс–, міні–, максі–, обер–:

 

оберафіцэр, прэсаташэ, штабскапітан, лейбмедык, эксчэмпіён, максімода, мініспадніца, віцэканцлер, контрадмірал

 

Уласныя назоўнікі з часткай паў–:

 

паў–Мінска, паў–Еўропы (але: паўлімона, паўлітра)

 

Складаныя прозвішчы:

 

ДунінМарцінкевіч, БічэрСтоў, МамінСібірак