Условие задания:

6 Б.
Выпішы з пераліку слоў назоўнікі, утвораныя пры дапамозе нулявога суфікса (з малой літары ў парадку іх размяшчэння ў заданні).
 
Бель, розгалас, моладзь, выган, пераход, гарызонт