Условие задания:

4 Б.
Высветлі, ад якой часціны мовы ўтварыліся наступныя назоўнікі?
 
1 слова
 
2 слова
 
3 слова
 
4 слова
 
1.Няшчасце
 
2.Гладзь
 
3.Рэарганізацыя
 
4.Апавядальнік
 
Узор для разважання: каб выстветліць, ад якой часціны мовы ўтвораны назоўнік, неабходна ўзгадаць слова, якое яго матывуе. Напрыклад, збіральнік — той, хто збірае (ад дзеяслова), хітрун — вельмі хітры (ад прыметніка), чайнік — ёмістасць, у якой заварваюць чай (ад назоўніка).