Условие задания:

4 Б.
Вызначы, ці правільна ўказаны спосабы ўтварэння наступных назоўнікаў.
 
Мароз — замаразкі (прыставачны)
 
 
Разлік — пераразлік (прыставачны)
 
 
Воля — няволя (прыставачны)
 
 
Конь — коннік (суфіксальны)
 
 
Узор для разважання: каб вызначыць спосаб утварэння назоўніка, трэба высветліць ад якога слова ён утварыўся і пры дапамозе якой марфемы. Напрыклад, праўда і няпраўда (пры дапамозе прыстаўкі не–).