Условие задания:

6 Б.
Выпішы з пераліку толькі тыя назоўнікі, якія ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам (з малой літары ў парадку іх размяшчэння ў заданні).
 
Няволя, рэтрансляцыя, падбярозавік, пралеска, апенька