Условие задания:

6 Б.
Высветлі, чаму ў адных назоўніках трэба пісаць суфікс –ак, а другіх –ык. Утвары пры дапамозе гэтых суфіксаў памяншальна-ласкальныя формы назоўнікаў (адказы запісвай з малой літары).
 
Унук
 
 
Нож
 
 
Дзень