Условие задания:

4 Б.
Вызначы, якім спосабам — прыставачным, суфіксальным ці прыставачна–суфіксальным — утвораны наступныя назоўнікі.
 
Ляснік
 
Непрыстойнасць
 
Гандлярка
 
Падлесак
 
Узор для разважання: каб высветліць, якім спосабам утвораны назоўнік, неабходна ўзгадаць слова, якое яго матывуе. Напрыклад, прыбярэжны — той, які знаходзіцца пры беразе (прыставачна-суфіксальны спосаб), непачцівасць — няма пачцівасці (прыставачны спосаб).