Условие задания:

4 Б.
Якія назоўнікі маюць адценне значэння памяншальнасці. Адказ аформі пры дапамозе слоў "так" або "не", якія запішы з малой літары ў адпаведнае поле побач з назоўнікам.
 
Ваўчуга 
 
Замочак 
 
Дожджык 
 
Дзядок 
 
Узор для разважання: памяншальна-ласкальнае значэнне назоўнікам надаюць суфіксы –ок (–ак), –ік (–ык), –ачк-, –чык, –ц–, –ейк, –айк.